Kecamatan Uluan

Jl. Sihubak-hubak, Lumban Binanga

Email : kec.uluan@tobakab.go.id

Anda dapat menghubungi kami, jangan lupa untuk melampirkan nama dan alamat email anda.

Terima kasih.